لوگو بهبود گستر

خلوص سنج اکسیژن اولین دستگاه بومی شده توسط شرکت بهبود گستر

خلوص سنج اکسیژن التراسونیک|دکتر مسلم بگل

عوارض فشار کاف لوله تراشه + 4 روش برای پیشگیری از آن

5/5
کاف سنج و گیج فشار لوله تراشه

عوارض فشار کاف لوله تراشه یکی از موضوعات مهمی است که باید مورد بررسی قرار گیرد. فشار داخل کاف، فشاری است که توسط باد داخل کاف ایجاد می شود. این فشار، باید به اندازه ای باشد که لوله تراشه را در جای خود نگه دارد، اما نباید آنقدر زیاد باشد که به بافت های اطراف لوله آسیب برساند. این مورد را میتوان با دستگاه کنترل کننده هوشمند فشار کاف لوله تراشه  – SmartCuff به صورت دقیق اندازه گیری کرد افزایش فشار داخل کاف، می تواند باعث آسیب به بافت های اطراف لوله تراشه شود. این آسیب، می تواند عوارضی مانند زخم، نکروز و پارگی بافت ها را ایجاد کند. برای بررسی دقیق عوارض فشار کاف لوله تراشه با بهبود گستر همراه باشید.

علل افزایش فشار داخل کاف

عوامل مختلفی می توانند باعث افزایش فشار داخل کاف شوند. این عوامل عبارتند از:

 • اندازه لوله تراشه: لوله های تراشه با قطر بزرگتر، فشار داخل کاف بیشتری را تحمل می کنند.
 • جنس لوله تراشه: لوله های تراشه با جنس نرم تر، فشار داخل کاف کمتری را تحمل می کنند.
 • فشار گاز: هرچه فشار گاز بیشتر باشد، احتمال افزایش فشار داخل کاف نیز بیشتر است.
 • مدت زمان قرار گرفتن در معرض گاز: هرچه مدت زمان قرار گرفتن در معرض گاز بیشتر باشد، احتمال افزایش فشار داخل کاف نیز بیشتر است.
 • تغییر وضعیت بیمار: تغییر وضعیت بیمار، می تواند باعث افزایش فشار داخل کاف شود.
 • تجمع ترشحات در اطراف لوله تراشه: تجمع ترشحات در اطراف لوله تراشه، می تواند باعث افزایش فشار داخل کاف شود.

برای کسب اطلاعات بیشتر با سایت ما همراه باشید.

عوارض فشار کاف لوله تراشه

افزایش فشار داخل کاف، می تواند عوارضی مانند زیر را ایجاد کند:

 1. زخم بافت های اطراف لوله تراشه: افزایش فشار داخل کاف، می تواند باعث آسیب به بافت های اطراف لوله تراشه شود. این آسیب، می تواند عوارضی مانند زخم، نکروز و پارگی بافت ها را ایجاد کند.
 2. تنگی تراشه: تنگی تراشه، یک عارضه جدی است که در آن بافت های اطراف لوله تراشه، به طور دائمی آسیب می بینند. این آسیب، می تواند باعث انسداد راه هوایی شود.
 3. آسیب به عصب حنجره: عصب حنجره، عصبی است که به عضلات مسئول کنترل صدا می رود. افزایش فشار داخل کاف، می تواند باعث آسیب به این عصب شود. این آسیب، می تواند باعث اختلال در صدا شود.
 4. آسیب به ریه ها: افزایش فشار داخل کاف، می تواند باعث آسیب به ریه ها و عوارض فشار کاف لوله تراشه شود. این آسیب، می تواند عوارضی مانند آتلکتازی و آمبولی ریوی را ایجاد کند.
بیشتر بدانید درباره :  نحوه استفاده از لوله تراشه

اثرات مثبت فشار کاف لوله تراشه

فشار داخل کاف، اثرات مثبتی نیز دارد. این اثرات عبارتند از:

 1. نگه داشتن لوله تراشه در جای خود: فشار داخل کاف، باعث می شود که لوله تراشه در جای خود ثابت بماند و از جابجایی آن جلوگیری شود. این امر، برای تنفس بیمار ضروری است.
 2. جلوگیری از ورود مواد خارجی به ریه ها: فشار داخل کاف، باعث می شود که مواد خارجی مانند بزاق، خون و ترشحات ریوی، وارد ریه ها نشوند. این امر، از عفونت ریه ها جلوگیری می کند.
 3. افزایش فشار ریوی: فشار داخل کاف، باعث افزایش فشار ریوی می شود. این امر، می تواند به بهبود تنفس بیمار کمک کند.

پیشگیری از عوارض فشار کاف لوله تراشه

راه های پیشگیری از عوارض فشار کاف لوله تراشه:

 1. فشار داخل کاف باید به طور منظم بررسی شود.
 2. فشار داخل کاف باید در حد مناسب نگه داشته شود.
 3. تغییر وضعیت بیمار باید به طور منظم انجام شود.
 4. ترشحات اطراف لوله تراشه باید به طور منظم تخلیه شود.

چند نکته در رابطه با کنترل فشار کاف

 • فشار داخل کاف، باید به طور منظم بررسی شود. این بررسی، باید حداقل هر 8 ساعت یک بار انجام شود.
 • فشار داخل کاف، باید در حد مناسب نگه داشته شود. فشار داخل کاف مناسب برای بزرگسالان، 25-20 میلی متر جیوه است.
 • در بیمارانی که در معرض خطر عوارض ناشی از افزایش فشار داخل کاف هستند، فشار داخل کاف باید کمتر از 20 میلی متر جیوه نگه داشته شود.
 • تغییر وضعیت بیمار باید به طور منظم انجام شود. تغییر وضعیت بیمار، می تواند باعث کاهش فشار داخل کاف شود.
 • ترشحات اطراف لوله تراشه باید به طور منظم تخلیه شود. تجمع ترشحات در اطراف لوله تراشه، می تواند باعث افزایش فشار داخل کاف و در نتیجه بروز عوارض فشار کاف لوله تراشه شود.
بیشتر بدانید درباره :  بررسی دانش وعملکرد پرستاران دررابطه با نحوه ی اندازه گیری و کنترل فشار کاف لوله تراشه و تراکیاستومی بیماران بستری دربخش های مراقبت ویژه

جمع بندی

فشار داخل کاف لوله تراشه، فشاری است که توسط باد داخل کاف ایجاد می شود. این فشار، باید به اندازه ای باشد که لوله تراشه را در جای خود نگه دارد، اما نباید آنقدر زیاد باشد که به بافت های اطراف لوله آسیب برساند. افزایش فشار داخل کاف، می تواند باعث عوارضی مانند آسیب به بافت های اطراف لوله تراشه، تنگی تراشه، آسیب به عصب حنجره و آسیب به ریه ها شود. برای پیشگیری از عوارض فشار کاف لوله تراشه، باید فشار داخل کاف به طور منظم بررسی شود و در حد مناسب نگه داشته شود.

سوالات متداول

 1.  عوارض فشار کاف لوله تراشه چیست؟ فشار کاف لوله تراشه، اگر بیش از حد باشد، می تواند اثرات منفی نیز داشته باشد. این اثرات عبارتند از: 1) آسیب به بافت های اطراف لوله تراشه: فشار زیاد داخل کاف، می تواند باعث آسیب به بافت های اطراف لوله تراشه شود. این آسیب، می تواند عوارضی مانند زخم، نکروز و پارگی بافت ها را ایجاد کند.  2) تنگی تراشه: تنگی تراشه، یک عارضه جدی است که در آن بافت های اطراف لوله تراشه، به طور دائمی آسیب می بینند. این آسیب، می تواند باعث انسداد راه هوایی شود. 3) آسیب به عصب حنجره: عصب حنجره، عصبی است که به عضلات مسئول کنترل صدا می رود. فشار زیاد داخل کاف، می تواند باعث آسیب به این عصب شود. این آسیب، می تواند باعث اختلال در صدا شود. 4) آسیب به ریه ها: فشار زیاد داخل کاف، می تواند باعث آسیب به ریه ها شود. این آسیب، می تواند عوارضی مانند آتلکتازی و آمبولی ریوی را ایجاد کند.
 2. چه عواملی می تواند زمینه ساز بروز عوارض فشار کاف لوله تراشه شود؟ عوامل مختلفی می توانند باعث افزایش فشار داخل کاف شوند. این عوامل عبارتند از: 1) اندازه لوله تراشه: لوله های تراشه با قطر بزرگتر، فشار داخل کاف بیشتری را تحمل می کنند. 2) جنس لوله تراشه: لوله های تراشه با جنس نرم تر، فشار داخل کاف کمتری را تحمل می کنند. 3) فشار گاز: هرچه فشار گاز بیشتر باشد، احتمال افزایش فشار داخل کاف نیز بیشتر است. 4) مدت زمان قرار گرفتن در معرض گاز: هرچه مدت زمان قرار گرفتن در معرض گاز بیشتر باشد، احتمال افزایش فشار داخل کاف نیز بیشتر است. 5) تغییر وضعیت بیمار: تغییر وضعیت بیمار، می تواند باعث افزایش فشار داخل کاف شود. 6) تجمع ترشحات در اطراف لوله تراشه: تجمع ترشحات در اطراف لوله تراشه، می تواند باعث افزایش فشار داخل کاف شود.
 3. چگونه می توان از عوارض فشار کاف لوله تراشه جلوگیری کرد؟ برای پیشگیری از عوارض فشار کاف لوله تراشه، باید اقدامات زیر انجام شود: 1) فشار داخل کاف باید به طور منظم بررسی شود. 2) فشار داخل کاف باید در حد مناسب نگه داشته شود. 3) تغییر وضعیت بیمار باید به طور منظم انجام شود. 4) ترشحات اطراف لوله تراشه باید به طور منظم تخلیه شود.
 4. چه زمانی باید فشار داخل کاف لوله تراشه تنظیم شود؟ فشار داخل کاف لوله تراشه، باید به طور منظم بررسی شود. این بررسی، باید حداقل هر 8 ساعت یک بار انجام شود. همچنین، در موارد زیر، ممکن است نیاز به تنظیم فشار داخل کاف باشد: 1) افزایش یا کاهش سطح هوشیاری بیمار 2) افزایش یا کاهش میزان ترشحات اطراف لوله تراشه 3) تغییر وضعیت بیمار 4) تغییر در وضعیت بیمار
 5. چه علائمی نشان دهنده افزایش فشار داخل کاف است؟ علائم افزایش فشار داخل کاف عبارتند از 1) تنگی نفس 2) سرفه 3) اضطراب 4) تغییر رنگ پوست 5) تغییر در سطح هوشیاری (در صورت مشاهده هر یک از این علائم، باید فشار داخل کاف لوله تراشه بررسی شود تا از بروز عوارض فشار کاف لوله تراشه جلوگیری شود.)
بیشتر بدانید درباره :  بررسی تاثیر وضعیت بدن بر فشار کاف لوله تراشه + 1 آزمایش + 1 پژوهش

ارتباط با ما در واستاپ

در واتساپ می توانید با کارشناسان فروش ما در ارتباط باشید.

صفحه اینستاگرام بهبود گستر

اینجا با ما در ارتباط باشید تا از جدید ترین اخبار پزشکی مطلع شوید

فهرست مطالب

دستگاه خلوص سنگ اکسیژن التراسونیک پزشکی
تصویر کنترل کننده فشار کاف لوله تراشه (SmartCuff)

نام نویسنده : barzegari

بیوگرافی نویسنده موجود نیست !