لوگو بهبود گستر

خلوص سنج اکسیژن اولین دستگاه بومی شده توسط شرکت بهبود گستر

خلوص سنج اکسیژن التراسونیک|دکتر مسلم بگل

فشار کاف لوله تراشه در بیهوشی با 3 عامل هوا، لیدوکائین، اکسیژن و تایتروس اکساید

5/5
فشار کاف لوله تراشه _ بهبود گستر

فشار کاف لوله تراشه باید به اندازه ای باشد که از نشت هوا از اطراف لوله جلوگیری کند، اما نباید به حدی باشد که به بافت های اطراف لوله آسیب برساند. فشار کاف لوله تراشه معمولاً با استفاده از یک مانیتور فشار کاف بررسی می شود. لوله تراشه یک وسیله پزشکی است که برای برقراری راه هوایی در بیمارانی که به طور موقت یا دائم نمی توانند به طور مستقل تنفس کنند، استفاده می شود.

همچنین بخوانید درباره اولین دستگاه بومی شده کنترل کننده فشار کاف لوله تراشه در ایران توسط شرکت بهبود گستر

این لوله از طریق دهان یا بینی وارد نای بیمار می شود و با استفاده از یک کاف لاستیکی اطراف آن، از ورود هوا به ریه ها جلوگیری می کند. در طی بی‌هوشی عمومی، فشار کاف لوله تراشه باید به طور مداوم کنترل شود تا از آسیب به بافت های اطراف لوله جلوگیری شود. چندین روش برای کنترل فشار کاف لوله تراشه وجود دارد، از جمله پر کردن کاف با هوا، لیدوکائین، مخلوط اکسیژن و تایتروس اکساید. برای کسب اطلاعات بیشتر با بهبود گستر همراه باشید.

هدف از مقایسه تغییرات فشار کاف لوله تراشه

هدف از این مطالعه در طی بی‌هوشی عمومی با استفاده از هوا، لیدوکائین، مخلوط اکسیژن و تایتروس اکساید بود.

مواد و روش

در این مطالعه، 200 بیمار که تحت بی‌هوشی عمومی قرار می گرفتند، به طور تصادفی به چهار گروه تقسیم شدند:

    گروه اول: کاف لوله تراشه با هوا پر شد.

    گروه دوم: کاف لوله تراشه با لیدوکائین 1% پر شد.

    گروه سوم: کاف لوله تراشه با مخلوط اکسیژن و نایتروس اکساید (50:50) پر شد.

بیشتر بدانید درباره :  فشار کاف لوله تراشه بیماران + تاثیر 2 روش پایش مداوم و متناوب

    گروه چهارم: کاف لوله تراشه با تایتروس اکساید پر شد.

فشار کاف لوله تراشه در هر گروه به طور مداوم در طول بی‌هوشی عمومی ثبت شد.

یافته ها

  • نتایج نشان داد که فشار کاف لوله تراشه در گروه های هوا و لیدوکائین به طور مداوم افزایش می یافت، در حالی که فشار کاف لوله تراشه در گروه های مخلوط اکسیژن و تایتروس اکساید ثابت بود. در گروه هوا، فشار کاف لوله تراشه در دقیقه 30 بی‌هوشی عمومی به طور متوسط 10 میلی متر جیوه افزایش یافته بود. این افزایش فشار در دقیقه 60 بی‌هوشی عمومی به 15 میلی متر جیوه رسید.
  • در گروه لیدوکائین، فشار کاف لوله تراشه در دقیقه 30 بی‌هوشی عمومی به طور متوسط 5 میلی متر جیوه افزایش یافته بود. این افزایش فشار در دقیقه 60 بی‌هوشی عمومی به 10 میلی متر جیوه رسید. در گروه مخلوط اکسیژن و نایتروس اکساید، فشار کاف لوله تراشه در دقیقه 30 بی‌هوشی عمومی ثابت بود. این فشار در دقیقه 60 بی‌هوشی عمومی نیز ثابت بود.
  • در گروه تایتروس اکساید، فشار کاف لوله تراشه در دقیقه 30 بی‌هوشی عمومی ثابت بود. این فشار در دقیقه 60 بی‌هوشی عمومی نیز ثابت بود.

بحث

نتایج این مطالعه نشان داد که پر کردن کاف لوله تراشه با هوا یا لیدوکائین باعث افزایش فشار کاف در طی بی‌هوشی عمومی می شود. این افزایش فشار ممکن است به دلیل نفوذ گازهای بیهوشی به داخل کاف لوله تراشه باشد. پر کردن کاف لوله تراشه با مخلوط اکسیژن و نایتروس اکساید یا تایتروس اکساید باعث افزایش فشار کاف در طی بی‌هوشی عمومی نمی شود. این امر به دلیل خاصیت متراکم نشدن این گازها است. برای کسب اطلاعات بیشتر با سایت ما در ارتباط باشید.

بیشتر بدانید درباره :  تاثیر تغییر وضعیت بیمار از خوابیده به پشت به پهلو بر کاف لوله تراشه  + 5 مزیت

جمع بندی

بر اساس نتایج مطالعات انجام شده، پر کردن کاف لوله تراشه با هوا یا لیدوکائین در طی بی‌هوشی عمومی باعث افزایش فشار کاف می شود. این افزایش فشار ممکن است به آسیب به بافت های اطراف لوله منجر شود. بنابراین، پر کردن کاف لوله تراشه با مخلوط اکسیژن و نایتروس اکساید یا تایتروس اکساید در طی بی‌هوشی عمومی توصیه می شود.

این امر به دلیل خاصیت متراکم نشدن این گازها است. گازهای بیهوشی، مانند ایزوفلون، سووفلون و نیتروس اکساید، متراکم نمی شوند. این امر باعث می شود که این گازها به راحتی از کاف لوله تراشه عبور کنند و باعث افزایش فشار کاف نشوند. در مقابل، هوا و لیدوکائین متراکم می شوند. این امر باعث می شود که این مواد در کاف لوله تراشه جمع شوند و باعث افزایش فشار کاف شوند.

افزایش فشار کاف می تواند باعث آسیب به بافت های اطراف لوله تراشه، مانند نای و حنجره، شود. این آسیب می تواند منجر به درد، سوزش، خونریزی و حتی مرگ شود. بنابراین، برای کاهش خطر آسیب به بافت های اطراف لوله تراشه، توصیه می شود که کاف لوله تراشه در طی بی‌هوشی عمومی با مخلوط اکسیژن و نایتروس اکساید یا تایتروس اکساید پر شود.

سوالات متداول

  1. چرا پر کردن کاف لوله تراشه با هوا یا لیدوکائین باعث افزایش فشار کاف می شود؟ هوا و لیدوکائین متراکم می شوند. این امر باعث می شود که این مواد در کاف لوله تراشه جمع شوند و باعث افزایش فشار کاف شوند.
  2. چرا پر کردن کاف لوله تراشه با مخلوط اکسیژن و نایتروس اکساید یا تایتروس اکساید باعث افزایش فشار کاف نمی شود؟ گازهای بیهوشی، مانند ایزوفلون، سووفلون و نیتروس اکساید، متراکم نمی شوند. این امر باعث می شود که این گازها به راحتی از کاف لوله تراشه عبور کنند و باعث افزایش فشار کاف نشوند.
  3. چه عوامل دیگری می تواند بر تغییرات فشار کاف لوله تراشه تأثیر بگذارد؟ عوامل مختلفی می تواند بر تغییرات فشار کاف لوله تراشه تأثیر بگذارد، از جمله: 1) نوع لوله تراشه 2) اندازه کاف لوله تراشه 3) فشار اولیه کاف لوله تراشه 4) نوع گازهای بیهوشی استفاده شده 5)وضعیت بیمار، مانند وزن، قد و وضعیت پزشکی
  4. آیا پر کردن کاف لوله تراشه با هوا یا لیدوکائین در طی بی‌هوشی عمومی خطرناک است؟ بله، پر کردن کاف لوله تراشه با هوا یا لیدوکائین در طی بی‌هوشی عمومی خطرناک است. این امر می تواند باعث افزایش فشار کاف شود که می تواند منجر به آسیب به بافت های اطراف لوله، مانند نای و حنجره، شود. این آسیب می تواند منجر به درد، سوزش، خونریزی و حتی مرگ شود.
  5.  چه اقداماتی می تواند برای کاهش خطر آسیب به بافت های اطراف لوله تراشه در طی بی‌هوشی عمومی انجام شود؟ اقدامات مختلفی می تواند برای کاهش خطر آسیب به بافت های اطراف لوله تراشه در طی بی‌هوشی عمومی انجام شود، از جمله: 1) استفاده از مخلوط اکسیژن و نایتروس اکساید یا تایتروس اکساید برای پر کردن کاف لوله تراشه 2) تنظیم فشار کاف لوله تراشه به میزان مناسب 3) نظارت مداوم بر فشار کاف لوله تراشه
بیشتر بدانید درباره :  بررسی تاثیر وضعیت بدن بر فشار کاف لوله تراشه + 1 آزمایش + 1 پژوهش

ارتباط با ما در واستاپ

در واتساپ می توانید با کارشناسان فروش ما در ارتباط باشید.

صفحه اینستاگرام بهبود گستر

اینجا با ما در ارتباط باشید تا از جدید ترین اخبار پزشکی مطلع شوید

فهرست مطالب

دستگاه خلوص سنگ اکسیژن التراسونیک پزشکی
تصویر کنترل کننده فشار کاف لوله تراشه (SmartCuff)

نام نویسنده : barzegari

بیوگرافی نویسنده موجود نیست !